privacy statement

Privacy verklaring

Plané Training & Coaching, gevestigd aan Oostsingel 111 2612HG Delft, met de website www.jannekevanbaalen.nl, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Bij vragen over persoonsgegevens, neem contact op met Janneke van Baalen van Plané Training & Coaching. Zij is te bereiken via janneke@jannekevanbaalen.nl of telefonisch +31644676323

Doel van verzameling persoonsgegevens

Plané Training & Coaching verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen;

 • het versturen van facturen,
 • het contact opnemen voor het plannen van afspraken,
 • het verzenden van de nieuwsbrief. Plané Training & Coaching vraagt altijd expliciet toestemming om je email adres op de mailinglijst van de nieuwsbrief te plaatsen,
 • je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren,
 • je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten,
 • jouw gedrag op de website te analyseren om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren. Deze analyse gebeurt alleen met geanonimiseerde data,
 • en wanneer Plané Training & Coaching hier wettelijk toe verplicht is, zoals gegevens die nodig zijn voor de belastingaangifte.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Plané Training & Coaching verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken Bij het invullen van het contactformulier of wanneer je lid bent van mijn mailinglijst worden de volgende gegevens bewaard:

 • Voor- en achternaam
 • E-mailadres

Delen van persoonsgegevens met derden

Plané Training & Coaching verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een vewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Plané Training & Coaching blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Plané Training & Coaching bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

 • Klantgegevens (Naam, adres, email, telefoonnummer): de wettelijke bewaartermijn voor de belastingdienst: 7 jaar
 • Dossiers van coachees: de wettelijke bewaartermijn voor de belastingdienst: 7 jaar
 • Emailgegevens nieuwsbrief: emailadres wordt verwijderd nadat er 2 jaar mijn nieuwsbrief niet geopend is, of direct nadat iemand zich uitschrijft met de knop "uitschrijven" in de nieuwsbrief
 • Deelnemerslijsten en intakeformulieren voor trainingen worden direct na afloop van de training verwijderd
 • Analytische cookies: bewaartermijn 26 maanden

Cookies & Google analytics

Plané Training & Coaching gebruikt functionele, analytische cookies waarbij de IP adressen geanonimiseerd worden. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Plané Training & Coaching gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen analyseren en optimaliseren. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Plané Training & Coaching;

 • gebruikt Google Analytics om bezoekersaantallen te meten, waarmee deze website en de gebruikerservaring van bezoekers kan verbeteren,
 • deelt geen Analytics gegevens met Google,
 • heeft een verwerkersovereenkomst met Google analytics afgesloten,
 • verzamelt geen gegevens via Google Analytics die gebruikt kunnen worden voor adverteren,
 • heeft ingesteld dat de gegevens die door Google Analytics worden verzameld bewaard worden op de servers van Google gedurende 26 maanden,
 • laat de IP-adressen van bezoekers laat anonimiseren.

Plané Training & Coaching verwerkt geen Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens.

Beveiliging van de vastgelegde persoonsgegevens

Plané Training & Coaching neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via janneke@plane-training.nl

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen en het meenemen van eigen gegevens (dataportabiliteit)

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Plané Training & Coaching en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar janneke@plane-training.nl.

Daarnaast het je het recht:

 • op intrekking van verleende toestemming
 • om een klacht in te dienen
Top